Aktualności

Bądź na bieżąco

Chcielibyśmy poinformować, że nasz żłobek bierze udział w Konkursie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2021 – w ramach konkursu, do końca 2021 roku abonament będzie obniżony o kwotę 80 zł/ każde dziecko, po podpisaniu Umowy z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu :)))

                                   

 

AKTUALNY JADŁOSPIS!!! – DIETA PODSTAWOWA – podgląd – dieta zwykła: pobierz tutaj – dieta zwykła oraz bezmleczna – dieta22.11.21-26.11.21 zwykła oraz 22.11.21-26.11.21 bezmleczna

UWAGA!!! Otrzymaliśmy od dostawcy Cateringu informację, że w związku z licznymi – drastycznymi podwyżkami żywności, gazu, prądu oraz paliwa zmuszeni są podwyższyć stawkę za żywienie całodzienne o 2 zł brutto na porcji do kwoty 14 zł/dzień!!!

Drodzy Rodzice,PRZYPOMINAMY, ŻE W DNIU 12.11.2021 R. ŻŁOBEK JEST NIECZYNNY!!!.
Szanowni Państwo! Działając na Podstawie Statutu, Regulaminu oraz Ustawy o opiece nad Dziećmi do l. 3 wprowadza się zmodyfikowany zapis, regulujący funkcjonowanie żłobka w przypadkach uzasadnionych okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i czasowemu ograniczeniu lub zawieszeniu funkcjonowania złobka w sytuacjach nadzwyczajnych: „W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, kiedy minister właściwy do spraw rodziny, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze, lub czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 podjęte jest w wyniku sytuacji prawnej w związku z podjęciem działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, za które Placówka nie ponosi odpowiedzialności, Usługobiorca zobowiązany jest za dany miesiąc wnieść opłatę stałą za żłobek pomniejszoną o 40% stawki zasadniczej* (*jeżeli czas obowiązywania nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci bedzie krótszy niż miesiąc, wówczas stosuje się odpowiednio zapisy Umowy o świadczenie usług w kwestii opłat)”

Nasze żłobki

Akademia Kolorowej Ciuchci Swarzędz

ul. Konopnickiej 3/3a
62-020 Swarzędz

Tel.: 692 575 191
E-mail: biuro@akademiakolorowejciuchci.pl

Akademia Kolorowej Ciuchci Zalasewo

ul. Hebanowa 29
62-020 Zalasewo

Tel.: 692 575 191
E-mail: biuro@akademiakolorowejciuchci.pl