Aktualności

Bądź na bieżąco

Chcielibyśmy poinformować, że nasz żłobek bierze udział w Konkursie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2020 – w ramach konkursu, do końca 2020 roku abonament będzie obniżony o kwotę 135 zł/ każde dziecko:)))

 

AKTUALNY JADŁOSPIS!!! – DIETA PODSTAWOWA – podgląd: dieta 19.10-23.10.2020 zwykła

UWAGA!!!  Z uwagi na procedury bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami GIS, od dostawcy Cateringu wymagane są pojemniki oraz sztućce jednorazowe. W związku z tym, jednostkowa cena wyżywienia wzrasta do kwoty 12 zł, do odwołania!!!!

Drodzy Rodzice,druga połowa lipca to zazwyczaj okres urlopów w naszym żłobku. W tym roku jednak, ze względu na pandemię koronawirusa dzieci musiały zostać w domach, a wraz z nimi rodzice, korzystając z pracy zdalnej, opieki, zwolnień czy urlopów…Przymusowe „wolne” sprawiło, że mało kto myśli o wakacyjnym odpoczynku, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom chciałabym poinformować, że Żłobek Akademia Kolorowej Ciuchci będzie sprawował opiekę dydaktyczno-wychowawczą przez całe wakacje.
Szanowni Państwo! Działając na Podstawie Statutu, Regulaminu oraz Ustawy o opiece nad Dziećmi do l. 3 wprowadza się zmodyfikowany zapis, regulujący funkcjonowanie żłobka w przypadkach uzasadnionych okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i czasowemu ograniczeniu lub zawieszeniu funkcjonowania złobka w sytuacjach nadzwyczajnych: „W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, kiedy minister właściwy do spraw rodziny, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze, lub czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 podjęte jest w wyniku sytuacji prawnej w związku z podjęciem działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, za które Placówka nie ponosi odpowiedzialności, Usługobiorca zobowiązany jest za dany miesiąc wnieść opłatę stałą za żłobek pomniejszoną o 40% stawki zasadniczej* (*jeżeli czas obowiązywania nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci bedzie krótszy niż miesiąc, wówczas stosuje się odpowiednio zapisy Umowy o świadczenie usług w kwestii opłat)”

Nasze żłobki

Akademia Kolorowej Ciuchci Swarzędz

ul. Konopnickiej 3/3a
62-020 Swarzędz

Tel.: 692 575 191
E-mail: biuro@akademiakolorowejciuchci.pl

Akademia Kolorowej Ciuchci Zalasewo

ul. Hebanowa 29
62-020 Zalasewo

Tel.: 692 575 191
E-mail: biuro@akademiakolorowejciuchci.pl